XYZ賣萌神器八段變頻可愛跳蛋-頑皮兔子  

震動特徵:兔子的雙耳猶如一對柔軟的夾子耳垂、乳頭、陰唇、陰蒂統統夾住...激爽
$ 320

Playful Rabbit—頑皮兔子
性格取向:俏皮可愛,充滿歡樂震動特徵:兔子的雙耳猶如一對柔軟的夾子,耳垂、乳頭、陰唇、陰蒂統統夾住...激爽無比!

 

 

商品尺寸:如圖
商品顏色:如圖

 

 

 


 

 


h
資料來源:https://www.beauty88.com.tw/product-view.html?product_id=208193