SHARP Z3 5.7吋 4G/64G雙卡雙待八核機 送藍芽耳機+手機立架


•5.7 吋 2K 超精細螢幕 
•F1.8 大光圈自動對焦前鏡頭 
•1600萬畫素防手震專業主鏡頭 
•指紋辨識 / 4G 3G 雙卡雙待 
•4GB RAM / 64GB ROM 
•高通驍龍八核心處理器 

$ 8990