【MDOBI摩多比】貓丸家 瓦楞紙 貓抓板(老鼠款)

7折up↘限時特賣

特殊加厚波浪紙板設計

斜板造型適合貓咪伸展

附上貓草吸引貓咪更愛去抓

貓咪休息磨爪功能的休閒玩具

$ 413