【BIDDEFORD】肩頸型 舒適局部墊 FH-320

產品特色
 
◎四段溫度控制:  (44, 52, 60, 68℃)  
◎自動關機:1.5 小時 
◎加熱指示燈顯示 
◎可洗衣機水洗 布套天鵝絨 
◎超低電磁波 
◎CNS.UL.CE認證  全球USD500萬責任險 

產品規格

 
◎電源:120Vac, 60Hz,  
◎電源線長度: 2.14M  
◎CNS.UL.CE認證 全球USD500萬責任險  
◎產地:中國  
◎保固:兩年保固

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

資料來源:https://www.rakuten.com.tw/shop/happydaddy/product/FH320_GPY7500/