LONGCHAMPLE PLIAGE NÉO 厚尼龍前口袋拉鍊斜肩背包(2色選)

★深受年輕人喜愛
★高雅輕巧隨身包款
$ 5480
LONGCHAMPLE PLIAGE NÉO 厚尼龍前口袋拉鍊斜肩背包(2色選)


LONGCHAMPLE PLIAGE NÉO 後霓虹前口袋拉鍊斜肩背包(桃)


 


 


LONGCHAMPLE PLIAGE NÉO 後霓虹前口袋拉鍊斜肩背包(桃)


 


 


 


 LONGCHAMPLE PLIAGE NÉO 後霓虹前口袋拉鍊斜肩背包(桃)


LONGCHAMPLE PLIAGE NÉO 後霓虹前口袋拉鍊斜肩背包(桃)


 


 


資料來源:http://shopping.udn.com/mall/cus/cat/Cc1c02.do?dc_cateid_0=B_013_023_053_005&dc_cargxuid_0=U010070167