XYZprinting da Vinci Jr.& mini 3D列印機系列 - 專用tough PLA線材匣 600g(黑色)- 環保素材

da Vinci Jr. & mini 3D列印機專用tough PLA線材匣:
.更強大的抗拉性與硬度
.更好的耐衝擊性
.不含塑化劑
.黑色tough PLA/600g
$ 790