G Water NANO X-PLUS食品級抗菌式纖維棉質濾芯 (GT-NPP)

高品質前置抗菌纖維棉濾心
有效去除雜質,鐵銹,泥沙及髒污
能有效抑菌,不造成二次污染
台灣生產製造
$ 800
G Water NANO X-PLUS食品級抗菌式纖維棉質濾芯 (GT-NPP)

 

G Water NANO X-PLUS食品級抗菌式纖維棉質濾芯 (GT-NPP)

 (複製)G Water NANO X-PLUS奈米級生飲除菌除重金屬單道式生飲淨水器 (Nano-1XT)

 


資料來源:http://shopping.udn.com/mall/cus/cat/Cc1c02.do?dc_cateid_0=G_004_017_012&dc_cargxuid_0=U010073297