G Water NANO X-PLUS奈米級生飲除菌除重金屬碳棒濾芯 (GT-ACT)

獨家專利技術,台灣生產製造
真空濺鍍奈米化濾材吸附能力
有效除菌,鉛、汞、鉻、鎘等重金屬
NSF/FDA最高品質認證
$ 1580
G Water NANO X-PLUS奈米級生飲除菌除重金屬碳棒濾芯 (GT-ACT)

 

G Water NANO X-PLUS奈米級生飲除菌重金屬碳棒濾芯 (GT-ACT)

 (複製)G Water NANO X-PLUS食品級竹炭活性碳濾芯 (GT-NT33)


資料來源:http://shopping.udn.com/mall/cus/cat/Cc1c02.do?dc_cateid_0=G_004_017_012&dc_cargxuid_0=U010073298