Acqua di Parma 帕爾瑪之水 高貴鳶尾花淡香精 50ml Iris Nobile EDP

(複製)Acqua di Parma 帕爾瑪之水 高貴茉莉花淡香精 50ml Gelsomino Nobile EDP


香調類型:木質香型芳香調

前調:桃金娘, 羅勒, 檸檬, 佛手柑

中調:茉莉, 海洋元素, 玫瑰

基調:杜松, 雪松, 琥珀, 馬蹄脂     

    

       


資料來源:http://shopping.udn.com/mall/cus/cat/Cc1c02.do?dc_cargxuid_0=U010141480