MICHAEL KORS 經典金字LOGO 防刮皮革信用卡名片夾.橘

MICHAEL KORS 經典信用卡名片夾,每季必推的經典款


 


經典金字LOGO 防刮皮革材質,精緻高雅,小巧可愛.


 


 


 


 


 


 


  


 
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


資料來源:http://shopping.udn.com/mall/cus/cat/Cc1c02.do?dc_cateid_0=B_014_068_009&dc_cargxuid_0=U010219219