GUCCI 經典GG緹花線條羊毛流蘇披巾/圍巾(灰黑-37X190cm)429255-3G947-1466

★經典GG緹花,辨識度高
★長度適中實用,可雙面使用
★使用羊毛 兔毛,柔軟舒適
★高級毛料材質,建議乾洗
$ 13800
GUCCI 經典GG緹花線條羊毛流蘇披巾/圍巾(灰黑-37X190cm)429255-3G947-1466

(複製)GUCCI 經典GG緹花線條羊毛流蘇披巾/圍巾(米白-37X190cm)429255-3G947-9568 

 

(複製)GUCCI 經典GG緹花線條羊毛流蘇披巾/圍巾(米白-37X190cm)429255-3G947-9568

 

 

 

 

(複製)GUCCI 經典GG緹花線條羊毛流蘇披巾/圍巾(米白-37X190cm)429255-3G947-9568

 

 

 


資料來源:http://shopping.udn.com/mall/cus/cat/Cc1c02.do?dc_cargxuid_0=U010241205