SEIKO 極簡紳士風藍寶石鏡面手錶(SGEH45P1)-白面X銀色/40mm

原廠平行入
簡約設計款
雅痞白色錶盤
夜光指針x夜光時間刻度
藍寶石水晶鏡面
型號:SGEH45P1
$ 4780
SEIKO 極簡紳士風藍寶石鏡面手錶(SGEH45P1)-白面X銀色/40mm

 

簡單白色錶盤
銀色錶殼與錶帶
互相映襯出閃耀的光芒
秒針尾一抹紅色
輕巧的轉動您的時間
 
 
 
SEIKO 極簡紳士風藍寶石鏡面手錶(SGEH45P1)-白面X銀色/40mm 
 
 
 
SEIKO 極簡紳士風藍寶石鏡面手錶(SGEH45P1)-白面X銀色/40mm
 
 
 
 
 
 
SEIKO 極簡紳士風藍寶石鏡面手錶(SGEH45P1)-白面X銀色/40mm
 
 
 
SEIKO 極簡紳士風藍寶石鏡面手錶(SGEH45P1)-白面X銀色/40mm
 
 

資料來源:http://shopping.udn.com/mall/cus/cat/Cc1c02.do?dc_cateid_0=B_002_038_001&dc_cargxuid_0=U010241585