USB迷你風扇 雙葉擺頭風扇

上下角度調節,左右自動擺轉80度,送風更全面
7片 5片 共12片扇葉 給你大風速
雙電機循環送風,有效降噪,靜音運作,做到有風無聲
強弱兩檔風速調節 送風隨心選
後蓋可輕鬆拆卸,方便清潔
$ 665