Lenovo 聯想 YOGA Tablet 3 YT3-X50F 10.1吋 2G 16GB 翻轉鏡頭平板電腦 WiFi

◎強效四核
◎前置雙喇叭、杜比音效認證
◎180度翻轉鏡頭
18小時最佳續航力
閱讀/站立/觸控/懸掛四種模式
$ 6290