tokuyo 鯊魚線終極提臀健腹機 TU-168Y(中信兄弟限定版)

◎◎滾輪可左右搖擺-強化側腹肌
◎◎滾輪速度顯示-專屬個人運動頻率
◎◎新增兩條彈性拉繩-運動更省力
◎專利近90度角度,鍛練完美腹肌
$ 1980