SAMSUNG GALAXY S8+ 原廠 滿版曲面 玻璃保護貼(東訊代理商-盒裝)

◎三星原廠 東訊代理公司貨
◎9H鋼化玻璃貼 滿版曲面完美保護
◎日本設計 頂級工藝
$ 1188