RS for HP C8767WA+C9363WA高容量環保墨水NO96+NO97一黑一彩

RS for HP C8767WA C9363WA高容量環保墨水NO96 NO97一黑一彩,HP 副廠墨水,RS環保墨水匣C8767WA C9363WA(NO96 NO97)高容量[一黑一彩];適用:HP;DJ5740/6540/6840/9800/9860/PS26
$ 899

RED STONE for HP C8767WA C9363WA [高容量]環保墨水匣NO.96 NO.97 (一黑一彩)優惠組

【產品規格】

◆墨水匣:
RED STONE for HP C8767WA[高容量]環保墨水匣NO.96(黑色)×1顆
RED STONE for HP C9363WA[高容量]環保墨水匣NO.97(彩色)×1顆
◆適用機型:HP DJ5740/6540/6840/9800/9860/PS2610/2710/8030/8450


資料來源:https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=7346354