https://tw.bid.yahoo.com/item/100026612894 ~ ~ https://tw.bid.yahoo.com/item/100025859909 . * ~本商品不適用滿300元免運費~ . ~ 包裝單價   150元   (   分裝 包   )   ~ 包裝數量   70公克  (約20500粒種子)  ~其它 包裝數量  3兩原罐裝 ,  售價請問與答詢問  ~栽種季節    全年                 ~包裝方式  用夾鍊袋分裝 ,小包分裝 ,也適合新手種植及家庭陽台植栽 ,享受 DIY樂趣 ~運費說明   掛號運費 40 元, ~本商品不適用滿300元免運費~ ( 滿300元免運費只限在賣場內有標示滿額免運費的賣場 ,如買家購買其他商品,       ,例如:中或大包裝種子 , 肥料 , 介質 .....等等,則依每個賣場所標示的運費為主) <   外島運費依照郵局收費標準  > - -
資料來源:https://tw.bid.yahoo.com/item/100441746947